Website Disclaimer
Motion Marketing

All information på den här webbsidan är sammanställd efter bästa förmåga och finns där endast som allmän information. Även om vi gör vårt bästa för att hålla informationen uppdaterad och korrekt, så ger vi inga garantier av något slag, varken direkta eller underförstådda, om fullständigheten, lämpligheten, tillförlitligheten, riktigheten, exaktheten och tillgängligheten med avseende på Motion Marketings webbsida eller information, produkter, tjänster eller grafiska element som finns på webbsidan oavsett syfte. Om du på något sätt agerar utifrån information du fått på vår webbsida, de annonserade tjänsterna och/eller de annonserade produkterna, så är detta helt på din egen risk.

Inte i något fall kan vi hållas ansvariga för förluster eller skador inkluderande följdskador och andra skador som skett på grund av förlust av data och/eller förlust av förtjänster som gjorts direkt med hjälp av eller i samband med vår webbsida.

Via vår hemsida kan du länka dig till andra hemsidor, vilka inte kontrolleras av Motion Marketing. Vi har ingen kontroll över dessa hemsidor och deras innehåll. Inkluderande av dessa länkar innebär inte per automatik en rekommendation från oss eller att vi håller med deras åsikter.

Vi gör allt för att hålla hemsidan uppdaterad och tillgänglig. Motion Marketing tar inget ansvar för, och kan inte hålla till svars för om hemsidan inte är tillgänglig pga. av tekniska problem bortom vår kontroll.