Tjänster

Alla våra kunder har olika önskemål och krav beroende på erbjudande, målgrupp, och marknad. Vi har förståelse för det – vi arbetar tillsammans med dig för att hitta rätt marknadsmix och verktyg för att få bästa möjliga resultat.

 
Marknadsstrategi

Marknadsstrategi

Vår målsättning: tillväxt, effektivitet och kontinuitet.

+ Utvärdering och utveckling av varumärkesplattform
+ Konkurrensanalys – sälj och marknad
+ Go to market-analys – kundprofilering
+ Analys av försäljningsdata
+ Strategi för leadsgenerering
+ Utveckling av säljverktyg
+ Integration av sälj och marknad
 
 
 
 
Online tjänster

Online tjänster

Integrerade online-lösningar för effektivitet och lönsamma affärer.

+ Utveckling och design av webbplatser
+ Administration av websiter
+ SEO
+ Annonsering (inkl. PPC)
+ Sociala Medier
+ Rapportering och anayls
+ Verktyg för leadsgenering
 
 
 
 
 
 
Deisgn och fromgivning

Deisgn och fromgivning

Låt varumärket stärka ditt erbjudande.

+ Utveckling av varumärke
+ Design – offline/online
+ Foto
+ Video
 
 
 
 
Kampanjer och event

Kampanjer och event

Utveckla befintliga kunder och prospekt.

+ Planering och genomförande av event
+ Planering och genomförande av mässor
+ Planering och genomförande av kampanjer
+ Erfarna projektledare
+ Teambuildning
+ Kundevent
 
 
 
 
 
 
Kommunikaitonslösnngar

Kommunikaitons -lösnngar

Ökad kännedom och leadsgenenering.

+ Lansering av produkter och tjänster
+ Administration av kommunikationsverktyg
+ E-postmarknadsföring
+ Annonseringsstrategi
+ Online promotion
+ PR
+ Sponsring
+ Interna och externa incitamentsprogram
 
 
 
 
[block id=”2824″ title=”Get in Touch – SV”]