The Emperors Group

Marknadsföring för Management

Motion fick uppgiften att skapa ett varumärke som appellerar till anställda och investerare. Det nya varumärket också skulle binda samman en grupp av tillväxtföretag och dess värderingar.

Marketing for B2B

Om The Emperors Group

Ett företag som premierar kunskapsdelning, utveckling och gemensamma belöningar. The Emperors Group innefattar ett antal teknikbaserade företag med hög tillväxt, medarbetarengagemang och socialt ansvarstagande.

Behov & önskemål

The Emperors Group ville utveckla ett varumärke som först och främst appellerade till sina anställda, men även investerare. Fokus var på befintlig personal samt attrahera nya personal till företagsgruppen.

Lösningen

Motion analyserade marknaden och konkurrenter och utvecklade därefter ett tema kring teamwork och igenkänning. För ledningen var det också viktigt att ordet ”Emperor” relaterade till Pingviner (Kejsar Pingviner) – då detta relaterade till de årliga företagsresorna med fokus på teamwork och motivation. Motion Marketing har utvecklat en komplett varumärkesplattform för både on- och off-line.

Marketing for B2B
Marketing Project
Marketing for B2B
 
Marketing for B2B
 
Marketing Project
 
Marketing Project
Marketing for B2B
Marketing for B2B
 
Marketing for B2B
 
Marketing for B2B
 

View More Technical Marketing Projects

Rail & Energy Solution.

Rail & Energy Solution.

Rail & Energy Solution.

View the Case Study >

Engineering Marketing for Rail

Engineering Marketing for Rail

Engineering Marketing for Rail

View the Case Study >

Tech Marketing

Tech Marketing

Tech Marketing

View the Case Study >

Kontakta oss

Saknar du något? Vänligen kontakta oss för att diskutera era önskemål om marknadsföring.

 
Contact Motion +44 (0)1285 323 626
 
B2B Marketing Agency