The Emperors Group
 

Marknadsföring för Management

Motion fick uppgiften att skapa ett varumärke som appellerar till anställda och investerare. Det nya varumärket också skulle binda samman en grupp av tillväxtföretag och dess värderingar.

The Emperors Group

Om The Emperors Group – Affärsutveckling

Ett företag som premierar kunskapsdelning, utveckling och gemensamma belöningar. The Emperors Group innefattar ett antal teknikbaserade företag med hög tillväxt, medarbetarengagemang och socialt ansvarstagande.

Behov & önskemål

The Emperors Group ville utveckla ett varumärke som först och främst appellerade till sina anställda, men även investerare. Fokus var på befintlig personal samt attrahera nya personal till företagsgruppen.

Lösningen

Motion analyserade marknaden och konkurrenter och utvecklade därefter ett tema kring teamwork och igenkänning. För ledningen var det också viktigt att ordet ”Emperor” relaterade till Pingviner (Kejsar Pingviner) – då detta relaterade till de årliga företagsresorna med fokus på teamwork och motivation. Motion Marketing har utvecklat en komplett varumärkesplattform för både on- och off-line.

Vi levererade

+ Marknadsstrategi
+ Online tjänster
+ Deisgn och fromgivning

The Emperors Group
 
Branding
Branding
Branding
 
 
Marketing for Rail and Power
 
Marketing for Rail and Power
Branding
Branding
Branding
 
 
Marketing for Rail and Power
 
Marketing for Rail and Power
 

Vill du se fler exempel på hemsidor?

 

Kontakta oss

Saknar du något? Vänligen kontakta oss för att diskutera era önskemål om marknadsföring.

 
Contact Motion +44 (0)1285 323 626
 
B2B Marketing Agency