Tech Marketing

Marknadsföring för IT- och teknikföretag

Som många av våra kundprojekt började Pro Optix med ett avgränsat uppdrag, i detta fall en produktkatalog. Efter en utvärdering bestämdes det att det behövdes en uppdatering av varumärkesplattformen för att lyckas med katalogen. Idag fungerar Motion som marknadsavdelning för Pro Optix och hanterar planering, genomförande och uppföljning av alla deras marknadsaktiviteter sedan 2015.

Marketing Projects
Tech Marketing

Om Pro Optix

Pro Optix är en av de ledande leverantörerna av lösningar för fiberoptiska anslutningar. Företaget säljer via systemintegratörer, telekomoperatörer, internet service providers, stadsnät och via återförsäljare av IT. Pro Optix har kontor i Stockholm och Köpenhamn.

Behov & önskemål

Pro Optix var i en stark tillväxtfas och ville ytterligare utöka genom att ta sitt erbjudande nästa nivå på den svenska marknaden, dessutom förbereda för en internationalisering. Trots den snabba tillväxten hade företaget inte satsat på marknadsföring, vilket de såg som en möjlighet och förutsättning för fortsatt tillväxt.

Lösningen

Motion Marketing utförde ett research-uppdrag för att få utökad kunskap om målgruppen, varumärkesplattform, positionering och go-to-market möjligheter. Efter som företaget har flera olika kundsegment gjordes en analys av befintlig och marknads- och säljstrategi. Fas två inkluderade vidareutveckling av befintligt varumärke. Hänsyn togs till den kännedom som redan fanns och vi skapade säljverktyg, webbinnehåll, produktfoto, utveckling av kundportal, displaymaterial och mallar för kommunikation.

Fast tre var spännande, det inkluderade lansering av ny hemsida för Pro Optix. Målsättningen var att leverera en flerspråkig attraktiv och användarvänlig site som attraherar företagets B2B kunder och som stärker företaget varumärke. Siten behövde också marknadsföra produktportföljen och kundportalen samt generera leads och vara sökordsoptimerad.

Tech Marketing
Tech Marketing
Tech Marketing
 
WDM Marketing
 
Tech Marketing
 
Fibre Optic Marketing
 
Tech Marketing
 
WDM Marketing
 
Tech Marketing
 

View More Technical Marketing Projects

Rail & Energy Solution.

Rail & Energy Solution.

Rail & Energy Solution.

View the Case Study >

Engineering Marketing for Rail

Engineering Marketing for Rail

Engineering Marketing for Rail

View the Case Study >

Tech Marketing

Tech Marketing

Tech Marketing

View the Case Study >

Kontakta oss

Saknar du något? Vänligen kontakta oss för att diskutera era önskemål om marknadsföring.

 
Contact Motion +44 (0)1285 323 626
 
B2B Marketing Agency