Cyber Security Marketing

Marknadsföring för IT

SecurEnvoy var i behov av att uppdatera sin varumärkesplattform för att stödja en stark tillväxt. Projektet inkluderade en ny logo, sälj- och marknadsmaterial samt monterdesign för utställningar och mässor.

Marketing Projects
Cyber Security Marketing

Om SecurEnvoy

SecurEnvoy är ett internationellt IT-säkerhetsföretag som erbjuder lättanvända lösningar för multifaktorautentisering. Företaget har kontor i EMEA, USA samt Australien/Asien och säljer sina lösningar via kanalförsäljning. SecurEnvoy behövde en marknadskonsult och designbyrå som hade kompetens och erfarenhet av IT-branschen och kanalförsäljning.

Behov och önskemål

SecurEnvoy förstod att deras befintliga varumärke behövde utvecklas för att stödja en aggressiv tillväxtfas samt mål och marknadspositionering. För att motsvara kvaliteten på företagets tjänster och möta kundens önskemål, skapades en ny uppsättning marknadsmaterial enligt den nya varumärkesplattformen. Även nytt säljmaterial togs fram med målsättning att förenkla införsäljning och generera fler affärer.

Lösningen

Motion Marketing började med att genomföra en marknadsanalys för att kunna leverera ett nytt konkurrenskraftigt varumärke. Därefter levererades fyra olika alternativ till SecurEnvoy för utvärdering.

Det utvecklades även en ny uppsättning sälj- och marknadsmaterial som stödjer säljprocessen samt kommunicerar det nya varumärket på ett konsekvent och tydligt sätt. Utöver detta skapades också en ny monter med tillbehör för utställningar och mässor.

Cyber Security Marketing
 
IT Security Marketing
 
Cyber Security Marketing
 
IT Security Marketing
IT Security Marketing
Cyber Security Marketing
 
Cyber Security Marketing
 
Cyber Security Marketing
 
Cyber Security Marketing
 
Cyber Security Marketing
 

View More Technical Marketing Projects

Rail & Energy Solution.

Rail & Energy Solution.

Rail & Energy Solution.

View the Case Study >

Engineering Marketing for Rail

Engineering Marketing for Rail

Engineering Marketing for Rail

View the Case Study >

Tech Marketing

Tech Marketing

Tech Marketing

View the Case Study >

Kontakta oss

Saknar du något? Vänligen kontakta oss för att diskutera era önskemål om marknadsföring.

 
Contact Motion +44 (0)1285 323 626
 
B2B Marketing Agency