Pro Optix
 

Marknadsföring för IT- och teknikföretag

Som många av våra kundprojekt började Pro Optix med ett avgränsat uppdrag, i detta fall en produktkatalog. Efter en utvärdering bestämdes det att det behövdes en uppdatering av varumärkesplattformen för att lyckas med katalogen. Idag fungerar Motion som marknadsavdelning för Pro Optix och hanterar planering, genomförande och uppföljning av alla deras marknadsaktiviteter sedan 2015.

Marketing Projects Pro Optix

Om Pro Optix

Pro Optix är en av de ledande leverantörerna av lösningar för fiberoptiska anslutningar. Företaget säljer via systemintegratörer, telekomoperatörer, internet service providers, stadsnät och via återförsäljare av IT. Pro Optix har kontor i Stockholm och Köpenhamn.

Behov & önskemål

Pro Optix var i en stark tillväxtfas och ville ytterligare utöka genom att ta sitt erbjudande nästa nivå på den svenska marknaden, dessutom förbereda för en internationalisering. Trots den snabba tillväxten hade företaget inte satsat på marknadsföring, vilket de såg som en möjlighet och förutsättning för fortsatt tillväxt.

Lösningen

Motion Marketing utförde ett research-uppdrag för att få utökad kunskap om målgruppen, varumärkesplattform, positionering och go-to-market möjligheter. Efter som företaget har flera olika kundsegment gjordes en analys av befintlig och marknads- och säljstrategi. Fas två inkluderade vidareutveckling av befintligt varumärke. Hänsyn togs till den kännedom som redan fanns och vi skapade säljverktyg, webbinnehåll, produktfoto, utveckling av kundportal, displaymaterial och mallar för kommunikation.

Fast tre var spännande, det inkluderade lansering av ny hemsida för Pro Optix. Målsättningen var att leverera en flerspråkig attraktiv och användarvänlig site som attraherar företagets B2B kunder och som stärker företaget varumärke. Siten behövde också marknadsföra produktportföljen och kundportalen samt generera leads och vara sökordsoptimerad.

Vi levererade

+ Marknadsstrategi
+ Online tjänster
+ Deisgn och fromgivning
+ Kampanjer och event
+ Kommunikaitonslösnngar

Pro Optix
 
Branding
Branding
Branding
 
 
Marketing for Rail and Power Marketing for Rail and Power
 
Marketing for Rail and Power
 
Marketing for Rail and Power
 
Marketing for Rail and Power
 

Vill du se fler exempel på hemsidor?

 

Kontakta oss

Saknar du något? Vänligen kontakta oss för att diskutera era önskemål om marknadsföring.

 
Contact Motion +44 (0)1285 323 626
 
B2B Marketing Agency