Engineering Marketing

Marknadsföring För Teknik & Tillverkningsföretag

I samband med lansering av ett nytt affärsområde och en internationalisering, uppstod behovet av att arbeta mer fokuserat med marknadsföring. Morris Line Engineering (MLE) beslutade sig för att välja en partner som kunde stödja båda projekten samt har erfarenhet av branschen. MLE och Motion Marketing har arbetat tillsamman sedan 2016, det är ett fortgående samarbete som möjliggör utveckling och ett framgångsrikt sälj- och marknadsarbete.

Marketing Projects
Engineering Marketing

Om Morris Line Engineering

Morris Line Engineering har utvecklat och tillverkat branschledande lösningar för hög-, medium- och lågspänningsskydd samt eldistribution för nationell och internationella kunder. Företaget har kontor i UK och Mellanöstern.

Behov och önskemål

MLE var i behov av säljverktyg som skulle användas globalt både internt och av partners. I och med lansering av ett nytt affärsområde var det också viktigt att MLE kommunicerades på ett enhetligt sätt i hela organisationen, vilket möjliggjorde cross-selling mellan de olika affärsområdena samt stöd för fortsatt internationalisering. I en tekniktung bransch är det viktigt att kommunikation och säljverktyg är anpassade till rätt målgrupp och mottagare för att få avsedd effekt.

Lösningar

Fokus var att tillsammans med MLE ta fram effektiv marknadskommunikation som var anpassad för de olika affärsområdena och målgrupperna. För att tydliggöra lösningarna var det viktigt att kommunikationen var både bild och textbaserad. Bl.a. 3D-kartor diagram för att visa lösningar och livscykel.

Motion Marketings tjänster har inkluderat varumärkesutveckling, monterdesign, displaymaterial, annonser, broschyrer, kataloger, illustrationer (info graphics) for att överskådligt visa företagets lösningar, utbildningsvideos och säljpresentationer.

Engineering Marketing
Engineering Marketing
Engineering Marketing
 
Engineering Marketing
 
Engineering Marketing
 
Engineering Marketing
 
Engineering Marketing
Engineering Marketing
Engineering Marketing
 
Engineering Marketing
 

View More Technical Marketing Projects

Rail & Energy Solution.

Rail & Energy Solution.

Rail & Energy Solution.

View the Case Study >

Engineering Marketing for Rail

Engineering Marketing for Rail

Engineering Marketing for Rail

View the Case Study >

Tech Marketing

Tech Marketing

Tech Marketing

View the Case Study >

Kontakta oss

Saknar du något? Vänligen kontakta oss för att diskutera era önskemål om marknadsföring.

 
Contact Motion +44 (0)1285 323 626
 
B2B Marketing Agency