Morris Line Engineering
 

Marknadsföring För Teknik & Tillverkningsföretag

I samband med lansering av ett nytt affärsområde och en internationalisering, uppstod behovet av att arbeta mer fokuserat med marknadsföring. Morris Line Engineering (MLE) beslutade sig för att välja en partner som kunde stödja båda projekten samt har erfarenhet av branschen. MLE och Motion Marketing har arbetat tillsamman sedan 2016, det är ett fortgående samarbete som möjliggör utveckling och ett framgångsrikt sälj- och marknadsarbete.

Marketing Projects Morris Line Engineering

Om Morris Line Engineering

Morris Line Engineering har utvecklat och tillverkat branschledande lösningar för hög-, medium- och lågspänningsskydd samt eldistribution för nationell och internationella kunder. Företaget har kontor i UK och Mellanöstern.

Behov och önskemål

MLE var i behov av säljverktyg som skulle användas globalt både internt och av partners. I och med lansering av ett nytt affärsområde var det också viktigt att MLE kommunicerades på ett enhetligt sätt i hela organisationen, vilket möjliggjorde cross-selling mellan de olika affärsområdena samt stöd för fortsatt internationalisering. I en tekniktung bransch är det viktigt att kommunikation och säljverktyg är anpassade till rätt målgrupp och mottagare för att få avsedd effekt.

Lösningar

Fokus var att tillsammans med MLE ta fram effektiv marknadskommunikation som var anpassad för de olika affärsområdena och målgrupperna. För att tydliggöra lösningarna var det viktigt att kommunikationen var både bild och textbaserad. Bl.a. 3D-kartor diagram för att visa lösningar och livscykel.

Motion Marketings tjänster har inkluderat varumärkesutveckling, monterdesign, displaymaterial, annonser, broschyrer, kataloger, illustrationer (info graphics) for att överskådligt visa företagets lösningar, utbildningsvideos och säljpresentationer.

Vi levererade

+ Marknadsstrategi
+ Online tjänster
+ Deisgn och fromgivning

Morris Line Engineering
 
Branding
Branding
Branding
 
 
Marketing for Rail and Power
 
Marketing for Rail and Power
 
Marketing for Rail and Power
 
Branding
Branding
Branding
 
 
Marketing for Rail and Power
 

Vill du se fler exempel på hemsidor?

 

Kontakta oss

Saknar du något? Vänligen kontakta oss för att diskutera era önskemål om marknadsföring.

 
Contact Motion +44 (0)1285 323 626
 
B2B Marketing Agency