Marknadsföring för Industrin

B2B-byrå med fokus på industribolag

Hantera industrins utmaningar med effektiv marknadsföring

Motion Marketing levererar framgångsrik och strategisk marknadsföring för tillverkningsindustrin. Vi förstår de utmaningarna som du ställs inför; komplexa produkter och beslutsprocesser, långa säljcykler, specifika målgrupper och säljaktiviteter som kräver en välplanerad införsäljning med många intressenter. Vi ser dessa förutsättningar som spännande utmaningar där vi få möjlighet att dra nytta vår samlade erfarenhet för att ge dig fördelar gentemot dina konkurrenter.

Det kan ta tid för dina kunder att till fullo förstå din produkt eller lösning, vilket självklart påverkar vilken marknadsstrategi du väljer. Vi tror på att utbilda dina kunder på ett effektivt sätt, genom smarta säljverktyg, webbinarier, kundcase, produktblad, infografik, webbaserade konfigurationsverktyg osv. Smart marknadsföring guidar dina kunder genom beslutsprocessen för att snabbare ta ett tryggt och välinformerat beslut.

Varje industriföretag är unikt, från produkter och lösningar till arbetssätt och värderingar. För oss är det viktigt att lära känna ditt företag och vad som gör er unika. Då kan vi leverera en marknadsstrategi och aktiviteter som är anpassade för att ge bästa möjliga effekt och samtidigt framgångsrikt bygga ert varumärke. Vi kan snabbt sätta oss in i din verksamhet då vi har lång erfarenhet av att arbeta med företag inom industrin, vi talar samma språk!

Industri 4.0 påverkar dig

Industry 4.0

Industri 4.0 står för en spännande utveckling av industrisektorn. Företagen behöver anpassa sig till och se fördelarna med de nya teknologierna samt digitaliseringen av affärsmodellen. Under denna övergångsfas behöver företagen inte bara överleva utan även ha en fortsatt tillväxt.

Om du satsar på nya tekniker och nya systemlösningar för att göra era produkter mer konkurrenskraftig, är det viktigt att kapitalisera på detta genom effektiv marknadsföring. Det ger dig möjlighet att positionera dig rätt gentemot konkurrenterna och att ta hem fler lönsamma affärer.

Det är också viktigt hur dessa förändringar hanteras intern. Förändringar kan skapa osäkerhet i organisationen och diskussioner om digitalisering väcker tankar om att bli ersatt av automation.

Motion Marketing är fast övertygade om att intern marknadsföring bidrar till lugn och tydlighet vilket behåller produktiviteten och ger nöjda och trygga anställda.

Genom att informera om de positiva resultaten av den nya tekniken samt vägen till målet ger det organisationen en känsla av inkludering och trygghet i processen.

Motion Marketing hjälper sina kunder med olika typer av internkommunikation; nyhetsbrev, e-nyhetsbrev, presentationer, intranät m.m. Kontakta oss för att skapa en tydlig och kontinuerlig internkommunikation för mer motiverade och inkluderade medarbetare.

Varför investera
i marknadsföring

Läs 9 skäl till att investera

Kontakta oss

Saknar du något? Vänligen kontakta oss för att diskutera era önskemål om marknadsföring.

 
Contact Motion +44 (0)1285 323 626
 
B2B Marketing Agency