Vi vill driva försäljning

Case Studies
 
Rob Cullum

Vi vill att B2B marknadsföring ska driva försäljning, dvs du ska se i dina försäljningssiffror att marknadsaktiviteterna ger ett positivt resultat. Nyckeln är att planera aktiviteter där sälj har inflytande då de sitter på jätteviktig kunskap om dina kunder, samt på ett smart sätt ta fram ett budskap och välja rätt kanaler.

Du uppnår är en ökad säljaktivitet – ett skäl att kontakta kund/prospekt samt att det bidrar till ökad försäljning och varumärkeskännedom.

Kampanjens budskap

Det beror helt på vad som är viktigt för ditt företag; rekrytering av nya kunder, cross-sell, lansering av ny produkt eller tjänst, uppgraderingar osv.

Inte alls komplicerat – ett enkelt sätt att komma igång med marknadsföring

Ordet kampanj är för många laddat och låter stort, vi ser på en kampanj som en uppsättning budskap som paketeras och släpps ut i rätt kanaler under en begränsad tid. Vi ser det som ett mer strukturerat arbetssätt att bearbeta marknaden på.

En kampanj kan t.ex. bestå av en enkel tidplan med start- och stopdatum, målsättningar, webbsida, e-mail, linkedin/socialmedier uppdatering, Adwords, webinar, ringlista för sälj/TM, förberedelser i CRM.

Det ska vara mätbart

Att mäta resultatet av kampanjer går alldeles utmärk. Det kan se lite olika ut för olika kunder beroende på vilka KPI:er och målsättningar som är viktiga för dem:

Målgruppens storlek, antal skickade email, antal lästa/klick i email, konverteringar från hemsida, antal genomförda samtal, antal bokade möten, antal offerter, antal win/loss, försäljning/vinst. Genom att alltid mäta vet vi om kampanjen går bra eller om vi behöver göra ändringar.

Varmare leads

Kampanjarbetet uppskattas ofta av säljorganisationen då de har något att referera till i sina telefonsamtal, dvs kund/prospekt är ”uppvärmda” mail, linkedin, web osv.

Vi kan se till att det blir av

Motion Marketing kan hjälpa till målgruppsurval, planering och målsättningar, framtagning av marknadskommunikation och uppföljning. Vi kan fungera som projektledare eller stöd under kampanjerna, du väljer själv hur mycket hjälp du vill ha. Många av våra kunder väljer att planera in kampanjer under ett år, t.ex. kvartalsvis eller varannan månad. Hur ofta det är rimligt att driva kampanjer beror så klart på din typ av verksamhet.

Tags: