Marknadsföring för industri 4.0 Utmaningar

Industry 4.0
 
Chloe Bunce

Industri 4.0 är mer än bara ett ”buzz word”; det står för en omfattande förändring inom tillverkning och teknik, en digitalisering som ger smarta uppkopplade fabriker. Förändringen omfattar integrationen av traditionell tillverkning med ny teknik t.ex. AI/automatisering, utökad användning av data, IOT och utveckling av robotteknik. För att följa med i utveckling och dra nytta av den nya tekniken behöver vi se fördelarna med förändringarna. I artikeln nedan går vi genom hur du kan genomföra en smidig förändringsprocess som ger en framgångsrik övergång till Industri 4.0.

VAD ÄR INDUSTRI 4.0 SAMT HUR OCH VARFÖR SKA FÖRETAG ANPASSA SIG

Industri 4.0 handlar inte om att ersätta personal med robotar och maskiner, det handlar snarare om hur människor på ett smartare sätt kan arbeta tillsammans med befintlig automation, maskiner och system för att skapa en mer flexibel och effektiv produktion. Samspelet mellan automation och energiteknik, IT-plattformar och artificiell intelligens samt en uppkopplad produktion driver den digitala omvandlingen av industrin framåt.

Varför ska man sträva mot Industri 4.0? Den tekniska utveckling som krävs är nu mogen och beprövad och ger många viktiga fördelar för att producera innovativa produkter; högre effektivitet via smartare processer och minskad kostnad för ett i slutändan förbättrat ekonomiskt resultat. De som väljer att inte styra i denna riktning riskerar att bli omkörda på den globala marknaden.

REKRYTERA NYA TALANGER

De ökande användningsområdena för ny teknik kräver också att vi behöver ny kunskap för att implementera och dra nytta av nya tekniker och strategier. Rekrytering av personal med rätt kunskap är en grundläggande framgångsfaktor, likaså att behålla sina talanger. Det kräver att du är en attraktiv arbetsgivare i konkurrens med många andra företag som också letar efter denna typ av resurser. Hur står sig ditt företag mot konkurrerande företag? Marknadsföringsinsatser och employer branding är en del av lösningen, dvs. hur ett företag eller organisation uppfattas som arbetsgivare av potentiella, nuvarande och tidigare anställda.

Employer branding hjälper företag att kommunicera sitt varumärke och värderingar via olika kanaler till nästa generation av ingenjörer, forskare och tekniker som söker en ny arbetsgivare. En erfaren marknadskonsult kan identifiera vilka kanaler dina potentiella kandidater använder, med en målsättning att skapa intresse för ditt företag och fler varumärkesambassadörer.

BEHÅLLA PERSONAL

Lika viktigt som att attrahera nya talanger är det att behålla befintlig personal. Företag idag behöver även arbeta fokuserat med att behålla personal. Vi ställer allt högre krav på arbetsgivare, trender visar bl.a. att vi tycker att det är allt viktigare att företagets värderingar går i linje med våra egna. Hur kommunicerar ni era värderingar till er personal?

KOMMUNIKATION OCH INTERN MARKNADSFÖRING

Förändringar och osäkerhet går hand i hand i digitaliseringsprojekt, personal kopplar snabbt samman automatisering och arbetsbrist. Det i sin tur kan leda till lägre produktivitet och sämre resultat. Genom att investera i tydlig och kontinuerlig internkommunikation/marknadsföring håller du personalen informerad och inkluderad i förändringsprocessen.

Kommunikation är en framgångsfaktor under förändringsprocesser. Företag behöver ha ett stort fokus på information/intern marknadsföring för att stilla oro, behålla en enad personalgrupp och få personalen att känna sig inkluderad. Genom att löpande använda sig av t.ex. nyhetsbrev, intranet och videos kan företag informera och sälja in förändringsarbete för att få en smidigare övergång till nya arbetssätt och organisationsstrukturer.

EN MARKNADSSTRATEGI VÄRDIG INDUSTRI 4.0

När du har investerat i tekniker kopplade till Industri 4.0, är det viktigt att det inte bara är produktion och utvecklingsavdelning som är medvetna om förändringarna. Investeringen bör även kommuniceras till kunder via säljteam och marknadsföring. Det kan göras via varumärkesutveckling, marknadsmaterial eller via kampanjer.

Genom din investering i Industri 4.0 har du ökat värdet av din produkt. Högre kvalitet, snabbare produktion, kortare leveranstider eller ny och innovativ design. Din kund är intresserad av detta – din marknadsföring och kommunikation bör vara lika bra som din nya produktion. Se till att din investering motsvaras av en smart och uppdaterad kommunikation, sänk inte värdet av din produkt genom otillräcklig marknadsföring och kommunikation.

Strategiska on- och offline kampanjer hjälper till att kommunicera värdet av din investering, och stärker ditt företags position gentemot konkurrenter. Viktigast för att öka din marknadsandel är att vara bättre än dina konkurrenter, Industri 4.0 tillsammans med intelligent försäljning och marknadsföring är kan bidra till ditt företags framgång.

Vill du ha hjälp att motivera organisationen och arbeta med employer branding eller andra strategiska tjänster som bidrar till en smidig förändringsprocess? Motion Marketing har erfarenhet av att jobba med förändringsarbete för att och bibehålla produktivitet och tillväxt under hela processen. Kontakta oss för mer information.

Tags: