För IT-företag: fördelar att arbeta med specialiserad marknadskonsult

Tech Marketing Agency
 
Rob Cullum

Företag i IT-branschen är konkurrensutsatta och befinner sig i en omvärld av ständig förändring. För att nå bättre försäljningsresultat krävs en strategisk och intelligent marknadsplan. En möjlighet för många företag är att använda externa resurser för att snabbare nå sina målsättningar. Läs mer nedan om varför ett samarbete med en marknadskonsult / B2B byrå kan vara ett framgångskoncept för ditt företag.

FÅ ETT NYTT PERSPEKTIV

Att låta nya ögon utvärdera dina befintliga marknadsaktiviteter kan identifiera nya och spännande möjligheter som ditt företag kan dra nytta av. En B2B byrå med fokus på IT/teknik och lång erfarenhet av liknande företag i din bransch, kan upptäcka nya möjligheter. Som kund kan du dra nytta av den samlade erfarenheten som denna typ av byråer kan erbjuda. Du får ett bredare perspektiv och djupare förståelse för vilka typer av strategier och kampanjer som kommer att fungera samt vad som ger bäst ROI för just ditt företag.

Lika viktigt som ett nytt perspektiv är, är också den kunskap och erfarenhet som du har. Den är ovärderlig – ingen vet mer om företaget och dess affär bättre än du. Kombinationen av externresurs och intern kunskap skapar en konkurrenskraftig marknadsstrategi som är helt anpassad efter ditt företag och dina målsättningar.

ETT TEAM MED BRED KOMPETENS & LÅNG ERFARENHET

Företag som är tveksamma till att anställa en hel marknadsavdelning, kommer troligtvis inte hitta en person som besitter all kunskap som krävs för att framgångsrikt hantera alla marknadskanaler. Det finns alternativ! Du behöver inte anställa ett helt marknadsteam, låt B2B byrån hantera resurserna! Marknadskonsulter / B2B byråer har anställda som är specialiserade inom olika området, tex; digitalt, kampanjer, design, branding och webutveckling. Med rätt resurser kan du vara säker på att dina marknadsaktiviteter genomförs effektivt och professionellt.

B2B-byrån kan erbjuda kunden ett team med rätt erfarenhet och kompetens då de också kontinuerligt investerar i utbildning av personalen, de senaste verktygen och programvarorna. Teamet har koll på de senaste branschtrenderna och teknikerna – det gör att du slipper lägga tid och energi på detta.

FLEXIBILITET GER KOSTNADSEFFEKTIVITET

En egen marknadsavdelning ger många fördelar men för mindre och mellanstora företag kan det vara svårt att täcka in alla de kompetenser som marknadsplanen kräver. Företag blir mer flexibla och kostnadseffektiva genom att nyttja exakt de marknadsresurser som för tillfället behövs. Genom ett nära samarbete mellan kund och marknadskonsult kan rätt resurser planeras in i god tid – t.ex. digitala projekt eller kampanjer när du inte har större event eller interna aktiviteter.

INNOVATIVA KAMPANJER GER ÖKAD FÖRSÄLJNING

Att skapa innovativa spännande kampanjer som ger bra resultat i IT/teknik-branschen är en utmaning, man behöver förklara en komplex produkt eller tjänst på enkelt och lättförståeligt sätt. Marknadsförare som är specialiserade på IT/teknik är vana att skapa effektiv och kreativ kommunikation för att marknadsföra ett varumärke, produkt eller tjänst i en ofta konkurrensutsatt bransch. Kampanjerna ger liv åt företagets varumärke och lockar potentiella kunder att interagera med ditt företag.

Ett samarbete med en marknadskonsult ger dig innovativa och mätbara marknadsaktiviteter som är anpassade efter din verksamhet och målsättningar. Genom att outsourca din marknadsavdelning får du en kostnadseffektiv lösning och ett skickligt team som arbetar jämte dina interna experter för att driva på efterfrågan av dina produkter/tjänster, generera fler leads och öka försäljningen.

Letar du efter en partner som kan hjälpa dig öka ditt företags lönsamhet och tillväxt? Motion Marketing har lanserat fler än 20 varumärken i IT/teknik-branschen i EMEA. Kontakta oss för mer information om våra tjänster så kan vi diskutera om hur vi kan hjälpa just ditt företag.

Tags: