Varför dominerar blått IT- och teknikföretag?

Technology Branding
 
Matt White

Vad förmedlar färgen blått till dig? Intelligens, trovärdighet, kommunikation och effektivitet? Dessa är de vanligaste värderingarna/egenskaperna kopplade till färgen, vilket troligtvis är skälet till att många företag inom IT/teknik valt just blått. Texten nedan beskriver varför det kan vara en god idé att våga bryta den blå trenden för att skapa fler affärsmöjligheter.

IT-bolag som valt blått

Det tog inte länge att hitta en mängd företag som valt blått, du känner säkert igen många av dem. Oavsett om det är B2B, B2C, programvara, nätverkslösningar eller IT-säkerhet är blått den återkommande färgen. Nedan finns några exempel:

Blue Technology Brands

Marknadsledande varumärken som t.ex. Windows, Cisco och HP kan också påverka färgvalet för mindre företag. De vill följa de större bolagen för att säkra sig om att följa trender och förmedla samma värden som de stora etablerade bolagen har byggt upp. It-företag domineras fortfarande av män även om andelen kvinnor sakta ökar. Det kan också vara en av orsakerna till att företag väljer färger som associeras med maskulinitet då man antar att målgruppen också består av män.

Blått är ofta ett lätt val för It-företag, genom att använda den blå färgen kan man snabbt koppla ihop företaget med IT-branschen. Orsaken till det lätta valet kan vara att man är oroad över att inte ska uppfattas som ett IT-/teknik företag.

Smart differentiering

Oavsett bransch borde företag differentiera sig, särskilt på en konkurrensutsatt marknad. Att våga välja en färg som frångår standarden är ett effektivt sätt att visuellt särskilja sig och synas. Man måste fortfarande säkerställa att man talar samma språk som konkurrenter och aktörer i branschen, då allt för stor skillnad kan resultera i att målgruppen som är vana vid det blåa och technie-relaterade inte känner igen företaget. För företag som väljer en helt ny färg kan man t.ex. “mjuka upp” det nya med bekanta fonter och ikoner som förmedlar bekanta signaler och värden till målgruppen.

Vi tror på att använda en palett av färger, inte bara en färg. Genom att införa kompletterande färger, kan företag förmedla sin profil och sina unika värden men fortfarande ha tydlig koppling till branschen och sitt varumärke. Fler val ger fler möjligheter att sticka ut, särskilt i branscher med hög konkurrens. Tänk dig att du ställer ut på en mässa, istället för att drunkna i ett blått hav kan du sticka ut och deltagarna kommer att komma ihåg just ditt varumärke – du får en ökad varumärkeskännedom.

Ett företag som har använt denna teknik är det internationella IT-säkerhetsföretaget; SecureEnvoy. Precis som många andra it-företag använde de blått som sin profilfärg. Motion Marketing behöll historiken och igenkänningen men kompletterade med en färgpalett bestående av rosa och turkos. Övriga designelement har fortfarande tydlig koppling till IT-branschen. Läs mer om hur vi arbetat med SecurEnvoy.

Vi hjälper ditt företag att synas bland konkurrenterna och samtidigt behålla historik och igenkänning. Kontakta oss så berättar vi mer!